فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 1

پاورپوینت سیستم های پشتیبان تصمیم مدیریت

دانلود سیستم های پشتیبان تصمیم مدیریت، در 12 اسلاید. در دنیای امروز، و با تغییرات ناگهانی در محیط کسب و کار، تصمیم گیری مدیران در لحظات حساس، بسیار دشوار و مشمول ریسک بسیار زیادی است. به همین خاطر سیستم هایی برای پشتیبانی و کمک به مدیران در جهت تصمیم گیری به موقع و با ریسک کمتر در کسب و کار به ...

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت هوش هیجانی

دانلود پاورپوینت هوش هیجانی، در 64 اسلاید. امروزه بسياري ازسازمانها دستخوش تغييرند وهرگونه تغيير، نيازمند کارکنان ومديراني است که انطباق پذير بوده وبا تغييرات سازگار شوند. دراين ميان تعامل اجتماعي به شيوه اي شايسته وثمربخش براي بيشتر مديران و رهبران به عنوان عنصر کليدي درمديريت تغييرات سازماني ...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب دستنامه مدیریت دانش

دانلود پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب دستنامه مدیریت دانش - جلد اول (تألیف نیک میلتون و پاتریک لمب، ترجمه دکتر روح اله نوری) با موضوع عناصر ضبط و مستندسازی در چارچوب مدیریت دانش، در 35 اسلاید ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب دستنامه مدیریت دانش

دانلود پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب دستنامه مدیریت دانش - جلد اول (تألیف نیک میلتون و پاتریک لمب، ترجمه دکتر روح اله نوری) با موضوع عناصر مباحثه دانشی در چارچوب مدیریت دانش ، در 21 اسلاید. فهرست مطالب: گفت‌وگو به‌عنوان برترین نوع مباحثه نقش‌های مباحثه دانشی فرآیند مباحثه دانشی فناوری‌های مباحثه ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب دستنامه مدیریت دانش

دانلود پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب دستنامه مدیریت دانش - جلد اول (تألیف نیک میلتون و پاتریک لمب، ترجمه دکتر روح اله نوری) با موضوع چارچوب مدیریت دانش، در 16 اسلاید. فهرست مطالب: مفهوم چارچوب علت نیاز به چارچوب اصول حاکم بر چارچوب قالب چارچوب مدیریت دانش انواع چارچوب چارچوب ساخت‌یافته یا ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل یازدهم کتاب دستنامه مدیریت دانش

دانلود پاورپوینت فصل یازدهم کتاب دستنامه مدیریت دانش - جلد اول (تألیف نیک میلتون و پاتریک لمب، ترجمه دکتر روح اله نوری) با موضوع ممیزی دارایی های دانشی، در 30 اسلاید. فهرست مطالب: ممیزی دارایی های دانشی تعریف ممیزی دارایی های دانشی و ارتباط آن با سایر ممیزی های دانشی اهمیت ممیزی دارایی های دانشی ..

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل دهم کتاب دستنامه مدیریت دانش

دانلود پاورپوینت فصل دهم کتاب دستنامه مدیریت دانش - جلد اول (تألیف نیک میلتون و پاتریک لمب، ترجمه دکتر روح اله نوری) با موضوع یافتن شرکای مناسب، در 22 اسلاید. فهرست مطالب: یافتن شرکای مناسب پیاده سازی مدیریت دانش: مسئولیت مدیریت دانش با چه کسی است؟ مدیریت دانش به‌عنوان شراکت برقراری شراکت مستحکم ..

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل نهم کتاب دستنامه مدیریت دانش

دانلود پاورپوینت فصل نهم کتاب دستنامه مدیریت دانش - جلد اول (تألیف نیک میلتون و پاتریک لمب، ترجمه دکتر روح اله نوری) با موضوع اهداف برنامه پیاده‌سازی مدیریت دانش ، در 23 اسلاید. فهرست مطالب: اهداف برنامه پیاده سازی مدیریت دانش ترسیم نقشه منافع مدیریت دانش تعیین اهداف موقت قابل‌سنجش نمودن اهداف ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل هشتم کتاب دستنامه مدیریت دانش

دانلود پاورپوینت فصل هشتم کتاب دستنامه مدیریت دانش - جلد اول (تألیف نیک میلتون و پاتریک لمب، ترجمه دکتر روح اله نوری) با موضوع زمان بندی و بودجه، در 14 اسلاید. فهرست مطالب: زمانبندی و بودجه مدیریت دانش نیاز به بودجه اندازه و مقدار بودجه تخصیص بودجه به چهار محرک مدیریت دانش محک زنی بودجه مدت ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی